Sprawdź co robimy

Fundacja Wspierania Rozwoju Nowoczesnych Technologii 4Future od 4 sierpnia rozpoczęła realizację nowego projektu.

Teens4Future_Logo_01-300x300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dotyczy realizacji spotkań, warsztatów i szkoleń zwiększających świadomość uczniów gimnazjum nr 26 z Łodzi w zakresie mowy nienawiści i cyberprzemocy w Internecie, uczących jak reagować na ich przejawy i jak je zwalczać. Uczestnikami projektu będzie 350 uczniów Gimnazjum nr 26 w Łodzi, którzy w wyniku realizacji projektu nauczą się jak reagować na mowę nienawiści w Internecie w sposób efektywny tzn. w sposób zwalczający ją bez wchodzenia w kłótnię z innymi użytkownikami medium. Jednocześnie uczestnicy dowiedzą się jakie są konsekwencje prawne i skutki psychologiczne cyberprzemocy w formie mowy nienawiści, co będzie stanowić niejako przestrogę dla nich samych przed stosowaniem takich zachowań w sieci.

Projekt opiera się na niestosowanym dotychczas w zakresie tego problemu połączeniu działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania mowie nienawiści oraz działań rozwijających zainteresowania uczestników w zakresie tworzenia filmów i gier.

Fifty:Fifty – model sieci franczyzy społecznej metodą przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu jako jednej z barier aktywności zawodowej osób 50+

czyli innowacyjny projekt franczyzy społecznej, który skierowany jest do osób 50+ chcących rozwijać kompetencje IT. Sieć Fifty:Fifty współpracuje z organizacjami z województwa łódzkiego, które chcą tworzyć przestrzeń wymiany doświadczeń dla osób powyżej 50 roku życia. W ramach projektu powstał podręcznik zawierający zasady zakładania i prowadzenia Punktu Fifty:Fifty oraz oferta szkoleń  i spotkań dla osób 50+ z zakresu korzystania z komputera i Internetu.

logo_fifty_fifty_kolor

Youth 4Future – portal wspierający młodzież w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego

realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej to projekt, który ma na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej młodych mieszkańców Łodzi w podejmowaniu działań na rzecz społeczeństwa lokalnego. Osoby w wieku 18 – 29 w niewielkim stopniu angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Wynika to z niskiej świadomości działań, jakie mogą być realizowane. Młodzież nie wie jak wprowadzić w życie opracowaną przez siebie inicjatywę. Portal Youth4Fututre zapewni łatwy i bezpłatny dostęp do informacji opracowanych przez specjalistów, które umożliwią efektywne zaplanowanie i realizację działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu organizacji i zarządzania projektami.

logo_youth4future

Serdecznie zapraszamy!