Rozwod za porozumieniem stron

Rozdzielność majątkowa przed rozwodem – czy przyśpiesza sprawy sądowe?

0 2 min 4 miesiące

Podział majątku przed rozwodem w świetle prawa jest możliwy. Do takiego działania najczęściej jednak dochodzi dopiero wtedy, kiedy dwoje ludzi zakończy pożycie małżeńskie a sąd wyda orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa Tylko wtedy możliwe jest dalsze postępowanie sądowe, które obejmie podział majątku należącego do osób pozostających […]

Biznes i finanse